Monitoring Wizyjny

Zobacz co dzieje się na terenie Twojej firmy, dbaj o bezpieczeństwo pracowników

Monitoring w firmie stanowi podstawowy system bezpieczeństwa chroniący teren, budynek, biura, towar, ale również działający prewencyjnie na pracowników co zwiększa bezpieczeństwo pracy.

Umożliwia nadzór nad procedurami produkcyjnymi, np. w firmach wysyłających towar nadzoruje pakowanie towarów co eliminuje reklamacje klientów ze względu na złą zawartość lub nieodpowiednie spakowanie paczki.

Inteligentna analiza obrazu pozwala zwiększyć bezpieczeństwo terenu. Można wytyczyć linie, których przekroczenie generuje powiadomienie (alarm) - np. Wirtualne ogrodzenie. Użyteczne są również funkcje monitoringu pozwalające nadzorować rzeczy — system może nas powiadomić o zniknięciu przedmiotu. Może nas również poinformować, gdy pojawi się coś nowego (np. auto podjechało pod rampę).

W firmach handlowych system monitoringu może dla nas zliczać ludzi np. wchodzących do sklepu lub wytyczyć tzw. „mapę ciepłą”, czyli miejsca najczęściej odwiedzane przez klientów.

dla firmy

Systemy alarmowe

Bezpieczeństwo Twojej firmy wewnątrz i na zewnątrz

Alarm w firmie jest podstawową ochroną. Możemy go podzielić na oddzielne strefy, np. strefa biurowa, strefa magazynowa i strefa zewnętrzna. Każdą ze stref możemy uzbroić i rozbroić oddzielnie. Możemy nadać uprawnienia konkretnym osobom na dostęp do poszczególnych stref.

Warto zwrócić uwagę na wyposażenie alarmu w czujki pracujące w strefie zewnętrznej. Tworzą one ochronę dla np. Samochodów firmowych z towarem, przedmiotów umieszczonych na zewnątrz. Mogą również zatrzymać intruza przed włamaniem do budynku.

Połączenie systemu alarmowego z monitoringiem pozwala łatwo weryfikować alarmy tym samym zwiększyć pewność i bezpieczeństwo ochrony. Każdy alarm będzie skutkował przesłaniem zdjęć z monitoringu na nasz telefon.

dla firmy

Kontrola dostępu

Kontroluj na bieżąco co dzieje się na terenie firmy

System kontroli dostępu ma możliwość rejestracji, o której pracownik wszedł i wyszedł z firmy, o której wyszedł na przerwę, lub kto przebywał w danym pomieszczeniu o określonej godzinie.

Dane uzyskane z czytników mogą stanowić źródło informacji dla systemu ewidencji czasu pracy. Te dane będziemy mogli bezpośrednio zaimportować do programu księgowego i rozliczyć pracowników.

System kontroli dostępu i czasu pracy ma wiele funkcji, i aby je wszystkie wypełniał musi być idealnie skomponowany. Wszystkie elementy systemu powinny być ze sobą kompatybilne i muszą doskonale współpracować. Budowę i instalację takiego prawdziwie efektywnego systemu warto powierzyć specjalistom, którzy zbudują system pomocny do funkcjonowania firmy.

dla firmy

Sieci LAN i WiFi

Nowoczesna i niezawodna sieć w firmie to jak perfekcyjnie działający organizm

Komfort pracy, bezpieczeństwo danych i możliwość rozwoju firmy zapewni dobrze zaprojektowana i wykonana instalacja komputerowa LAN w firmie. Sieć bezprzewodowa WiFi umożliwia szybką i nieprzerwaną pracę np. w magazynach (idealne rozwiązanie do identyfikacji i zarządzania towarami).

Projektujemy i wykonujemy instalacje LAN i WiFi. Jesteśmy certyfikowanym instalatorem, dzięki czemu mamy możliwość udzielenia 25-letniej gwarancji na infrastrukturę.

dla firmy

SSP Systemy sygnalizacji pożaru

Niezawodne i szybkie działanie dla bezpieczeństwa ludzi i mienia

SSP to podstawowy system bezpieczeństwa budynku, który steruje innymi podrzędnymi systemami takimi jak wentylacja, oddymianie, kontrola dostępu.

Działanie systemu sygnalizacji pożaru minimalizuje straty materialne i ludzkie spowodowane najpoważniejszym zagrożeniem, jakim jest pożar.

Firma nasza posiada certyfikat CNBOP pozwalający nam serwisować i budować systemy SSP.

dla firmy

Instalacje antenowe

Komfort dla Twoich gości

Żeby budynki wielorodzinne, hotele i pensjonaty oferowały odpowiedni komfort, muszą być dzisiaj wyposażone w instalacje antenowe. W dużych budynkach na pozór prosta instalacja antenowa staje się już bardziej skomplikowaną. Tylko właściwy projekt, dobór wysokiej jakości urządzeń do instalacji oraz profesjonalny montaż, zapewni dobry odbiór programów telewizyjnych przez gości hotelowych lub mieszkańców.

dla firmy