Systemy sygnalizacji pożaru

Nasza firma posiada certyfikat CNBOP, który uprawnia nas do budowania i serwisowania systemów sygnalizacji pożaru.

Systemy sygnalizacji pożaru (SSP), zgodnie z rozporządzeniem wydanym przez MSWiA, jest obowiązkowym wyposażeniem wielu budynków publicznych, jak i prywatnych, w których ciągle lub przed określony czas przebywają duże grupy ludzi. Nakaz założenia SSP obowiązuje w miejscach takich, jak m. in. kina, teatry, obiekty sportowe i mieszkalne, biurowce, szpitale, dworce czy też banki o określonej powierzchni i pojemności.

Nasze długoletnie doświadczenie pomaga nam w projektowaniu SSP dostosowywanych do potrzeb danego budynku.

Z czego składa się SSP?

W skład instalowanych przez naszą firmę systemów sygnalizacji pożaru wchodzą następujące komponenty:

 • Centrala sygnalizacji SSP
  Główny komponent SSP, który odbiera i analizuje informacje wysyłane przez czujniki i alarmy ręczne, by następnie zdecydować o określonym sposobie postępowania. W sytuacji pożaru centrala może np. wyłączyć inne instalacje, które mogą stanowić dodatkowe zagrożenie lub uruchomić instalacje oddymiające czy też gaśnicze.
 • Czujniki dymu i ciepła oraz czujniki płomienia

  Detektory reagujące na pojawienie się dymu, płomieni, a także na przekroczenie określonej wysokości temperatury w pomieszczeniu lub na gwałtowny jej wzrost.
 • Alarmy optyczne i akustyczne

  Alarm optyczny w SSP polega na emitowaniu przez urządzenie światła ostrzegającego, natomiast alarmy akustyczne ostrzegają przed pożarem za pomocą sygnałów dźwiękowych. Do akustycznego alarmowania o niebezpieczeństwie często wykorzystuje się również Dźwiękowe Systemy Ostrzegania, które emitują komunikaty głosowe, poza samym alarmem zawierające również informacje o sposobie ewakuacji.
 • Ostrzegacze ręczne radiowe

  Dobrze nam znane, czerwone przyciski, które możemy znaleźć na ścianach budynku, umożliwiające szybkie, ręczne ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem. Ich rozmieszczenie w budynkach sprecyzowane jest w normach projektowych.

SSP bardzo często wspierane są instalacjami wentylacyjnymi i oddymiającymi oraz kontrolą dostępu, pełniąc nad nimi rolę nadrzędną. Uzupełniane są również różnorodnymi modułami, które integrują system z pozostałymi instalacjami w budynku.